50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 3b
tel. (71) 342 17 85, (71) 344 46 69
faks (71) 343 52 90
e-mail: eksploatacja@smcegielka.pl

Godziny otwarcia Spółdzielni

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
od 7:00 do 15:00

środa
od 8:00 do 16:00

Telefony Kontaktowe

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

tel. 71 342 17 85 wew. 101, 102

Dział Techniczny

tel. 71 342 17 85 wew. 103

Księgowość

71 344 46 69 wew. 104
71 344 46 69 wew. 105 (główna księgowa)

Telefony alarmowe

999  Pogotowie Ratunkowe
998  Straż Pożarna
997  Policja
986 Straż Miejska

Telefony Awaryjne

993  Pogotowie Fortum
992  Pogotowie Gazowe
991  Pogotowie Energetyczne
801 880 013  Pogotowie Dźwigowe Schindler

Zarząd SM „Cegiełka”

Dorota Chojnacka - Prezes Zarządu
Waldemar Szędzielorz- Z-ca Prezesa Zarządu
Leszek Drygajło - Członek Zarządu

Aktualności, przetargi

Przetarg nieograniczony na remont tarasów przy ul. M. Hłaski 37-45

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cegiełka" ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont pokrycia tarasów i wejść do budynku mieszkalnego przy ul. Marka Hłaski 37-45.

  • Oferty w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem: "PRZETARG-REMONT TARASÓW" prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 11.07.2018r. do godziny 15:00.
  • Wadium wynosi 1 000,00 zł. Wpłata wadium do 3 dni przed  terminem otwarcia ofert na konto bankowe Spółdzielni: PKO BP 3. O/W-w 29 1020 5242 0000 2102 0018 0604.
  • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać mailowo, lub w siedzibie Spółdzielni, w godz. 7:00-15:00.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2018 o godzinie 14:00 w siedzibie Spółdzielni, a ich rozpatrzenie w dniu 13.07.2018 o godzinie 14:00.
  • Oferenci zostaną poinformowani mailowo o wyniku przetargu.
  • Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


22.06.2018

« powrót archiwum aktualności

© 2010-2019 Wrocław SM Cegiełka       aktualności  |  mapa strony

Wykonanie: BESTGO.PL