50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 3b
tel. (71) 342 17 85, (71) 344 46 69
faks (71) 343 52 90
e-mail: eksploatacja@smcegielka.pl

Godziny otwarcia Spółdzielni

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
od 7:00 do 15:00

środa
od 8:00 do 16:00

Telefony Kontaktowe

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

tel. 71 342 17 85 wew. 101, 102

Dział Techniczny

tel. 71 342 17 85 wew. 103

Księgowość

71 344 46 69 wew. 104
71 344 46 69 wew. 105 (główna księgowa)

Telefony alarmowe

999  Pogotowie Ratunkowe
998  Straż Pożarna
997  Policja
986 Straż Miejska

Telefony Awaryjne

993  Pogotowie Fortum
992  Pogotowie Gazowe
991  Pogotowie Energetyczne
801 880 013  Pogotowie Dźwigowe Schindler

Zarząd SM „Cegiełka”

Dorota Chojnacka - Prezes Zarządu
Leszek Drygajło - Z-ca Prezesa Zarządu
Szymon Michór - Członek Zarządu

Aktualności, przetargi

PLAC ZABAW UL.OBOŹNA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEGIEŁKA"
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

1. Uzupełnienie urządzen zabawowych na osiedlu przy ul. Oboźnej 36-70 we Wroclawiu,

  • Oferty w zapieczetowanych kopertach z dopiskiem "PRZETARG - PLAC ZABAWA OBOŹNA" prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia  10.07.2017r. do godzinu 15:00.
  • Wadium wynosi 500,00 zł. Wpłata wadium do 3 dni przed terminem otwarcia ofert na konto bankowe Spółdzielni: PKO BP 3 O. W-w 29 1020 5242 0000 2102 0018 0604.
  • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać mailowo lub w siedzibie Spółdzielni, w godz. 7:00-15:00.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2017 o godzinie 12:00 w siedzibie Spółdzielni, a ich rozpatrzenie w dniu 12.07.2017 o godzinie 12:00.
  • Oferenci zostaną poinformowani mailowo o wyniku przetargu.
  • Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


19.06.2017

« powrót archiwum aktualności

© 2010-2023 Wrocław SM Cegiełka       aktualności  |  mapa strony

Wykonanie: BESTGO.PL