50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 3b
tel. (71) 342 17 85, (71) 344 46 69
faks (71) 343 52 90
e-mail: eksploatacja@smcegielka.pl

Godziny otwarcia Spółdzielni

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
od 7:00 do 15:00

środa
od 8:00 do 16:00

Telefony Kontaktowe

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

tel. 71 342 17 85 wew. 101, 102

Dział Techniczny

tel. 71 342 17 85 wew. 103

Księgowość

71 344 46 69 wew. 104
71 344 46 69 wew. 105 (główna księgowa)

Telefony alarmowe

999  Pogotowie Ratunkowe
998  Straż Pożarna
997  Policja
986 Straż Miejska

Telefony Awaryjne

993  Pogotowie Fortum
992  Pogotowie Gazowe
991  Pogotowie Energetyczne
801 880 013  Pogotowie Dźwigowe Schindler

Zarząd SM „Cegiełka”

Dorota Chojnacka - Prezes Zarządu
Leszek Drygajło - Z-ca Prezesa Zarządu
Szymon Michór - Członek Zarządu

Aktualności, przetargi

Drugi przetarg na budowę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Dworcowej 3 we Wroclawiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cegiełka" ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Budowę zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz z przebudową wewnętrznej inst. kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej 3, wraz z przyłączem kanalizacji ogólnospławenej.
  •  Oferty w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem: "PRZETARG-KANALIZACJA DWORCOWA 3" prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 06.11.2017r. do godziny 15:00.
  • Wadium wynosi 1 000,00 zł. Wpłata wadium do 3 dni przed terminem otwarcia ofert na konto bankowe Spółdzielni : PKO BP 3 O. Wrocław 29 1020 5242 0000 2102 0018 0604.
  • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać mailowo, lub w siedzibie Spółdzielni, w godz. 7:00 - 15:00.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2017 o godzinie 12:00. w siedzibie Spółdzielni, a ich rozpatrzenie w dniu 08.11.2017 o godzinie 12:00.
  • Oferenci zostaną poinformowani mailowo o wyniku przetargu.
  • Zastrzega sie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


19.10.2017

« powrót archiwum aktualności

© 2010-2023 Wrocław SM Cegiełka       aktualności  |  mapa strony

Wykonanie: BESTGO.PL