50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 3b
tel. 71 344 46 69
e-mail: eksploatacja@smcegielka.pl

Godziny otwarcia Spółdzielni

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
od 7:00 do 15:00

środa
od 8:00 do 16:00

Telefony Kontaktowe

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

tel. 71 344 46 69 wew. 101, 102

Dział Techniczny

tel. 71 344 46 69 wew. 103
kom. 503 861 398

Księgowość

71 344 46 69 wew. 104
71 344 46 69 wew. 105 (główna księgowa)

Telefony alarmowe

999  Pogotowie Ratunkowe
998  Straż Pożarna
997  Policja
986 Straż Miejska

Telefony Awaryjne

993  Pogotowie Fortum
992  Pogotowie Gazowe
991  Pogotowie Energetyczne
801 880 013  Pogotowie Dźwigowe Schindler

Zarząd SM „Cegiełka”

Szymon Michór - Prezes Zarządu
Leszek Drygajło - Z-ca Prezesa Zarządu
Małgorzata Majcherek - Członek Zarządu

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość spotkania się z Zarządem w każdą środę, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. 

Aktualności, przetargi

Przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy z odczytem radiowym

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cegiełka" ogłasza przetarg nieograniczony na
wymianę wodomierzy i ciepłomierzy z odczytem radiowym w budynkach przy
ul. Małopolskiej 36, Kutrzeby 64 i Głównej 62-68 we Wrocławiu.


Oferty w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem: „PRZETARG – WYMIANA WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY”  prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 28.02.2019 r. do godziny 15.00.
Wadium wynosi 1000,00  zł. Wpłata wadium do 3 dni przed terminem otwarcia ofert
na konto bankowe Spółdzielni: PKO BP 3 O. W-w 29 1020 5242 0000 2102 0018 0604 .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać mailowo ,  lub w siedzibie Spółdzielni, 
w godz. 7 00 – 15 00.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 01.03.2019 o godzinie 14.00 w siedzibie Spółdzielni,
a ich rozpatrzenie w dniu 04.03.2018 o godzinie 14.00 .

Oferenci zostaną poinformowani   mailowo o wyniku przetarg.Zastrzega się prawo swobodnego
wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.12.02.2019

« powrót archiwum aktualności

© 2010-2023 Wrocław SM Cegiełka       aktualności  |  mapa strony

Wykonanie: BESTGO.PL