50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 3b
tel. (71) 342 17 85, (71) 344 46 69
faks (71) 343 52 90
e-mail: eksploatacja@smcegielka.pl

Godziny otwarcia Spółdzielni

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
od 7:00 do 15:00

środa
od 8:00 do 16:00

Telefony Kontaktowe

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

tel. 71 342 17 85 wew. 101, 102

Dział Techniczny

tel. 71 342 17 85 wew. 103

Księgowość

71 344 46 69 wew. 104
71 344 46 69 wew. 105 (główna księgowa)

Telefony alarmowe

999  Pogotowie Ratunkowe
998  Straż Pożarna
997  Policja
986 Straż Miejska

Telefony Awaryjne

993  Pogotowie Fortum
992  Pogotowie Gazowe
991  Pogotowie Energetyczne
801 880 013  Pogotowie Dźwigowe Schindler

Zarząd SM „Cegiełka”

Dorota Chojnacka - Prezes Zarządu
Leszek Drygajło - Z-ca Prezesa Zarządu
Szymon Michór - Członek Zarządu

Aktualności, przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cegiełka" ogłasza przetarg  nieograniczony na wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach, lokalach  mieszkalnych i usługowych będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „CEGIEŁKA”.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać mailowo lub odebrać  w siedzibie Spółdzielni, w godz. 800 – 1500 .

2. Oferty w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem : „PRZETARG – PRZEGLĄD INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH ”   prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia : 27.03.2020 r.  do godziny 1500 .

3.Wadium w kwocie  1 000,00 zł prosimy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni:

PKO BP 3 O/W-w    29 1020 5242 0000 2102 0018 0604.

4. Otwarcie ofert - część jawna przetargu nastąpi w dniu : 30.03.2020 r. o godzinie 1400   w siedzibie Spółdzielni , a rozstrzygnięcie w dniu : 01.04.2020 r.
Zastrzegamy sobie się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.10.03.2020

« powrót archiwum aktualności

© 2010-2023 Wrocław SM Cegiełka       aktualności  |  mapa strony

Wykonanie: BESTGO.PL