50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 3b
tel. (71) 342 17 85, (71) 344 46 69
faks (71) 343 52 90
e-mail: eksploatacja@smcegielka.pl

Godziny otwarcia Spółdzielni

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
od 7:00 do 15:00

środa
od 8:00 do 16:00

Telefony Kontaktowe

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

tel. 71 342 17 85 wew. 101, 102

Dział Techniczny

tel. 71 342 17 85 wew. 103

Księgowość

71 344 46 69 wew. 104
71 344 46 69 wew. 105 (główna księgowa)

Telefony alarmowe

999  Pogotowie Ratunkowe
998  Straż Pożarna
997  Policja
986 Straż Miejska

Telefony Awaryjne

993  Pogotowie Fortum
992  Pogotowie Gazowe
991  Pogotowie Energetyczne
801 880 013  Pogotowie Dźwigowe Schindler

Zarząd SM „Cegiełka”

Dorota Chojnacka - Prezes Zarządu
Leszek Drygajło - Z-ca Prezesa Zarządu
Szymon Michór - Członek Zarządu

Aktualności, przetargi

Ogłosznie o przetargacg nieograniczonych na remont tarasów

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CEGIEŁKA’’ WE WROCŁAWIU
Z SIEDZIBĄ PRZY UL: DWORCOWEJ 3 B , TEL:  71 342 17 85
OGŁASZA   PRZETARGI  NIEOGRANICZONE  NA :
PRZETARG I  - remont  tarasów budynku przy ul. Marka Hłaski 37-45,
PRZETARG II - remont tarasów budynku przy ul.  Marka Hłaski 47-57
we Wrocławiu. 
  • Oferty w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem : „PRZETARG I"  lub "PRZETARG II"   prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 27.08.2021 r. do godziny 15.00 .
  • Wadium wynosi 1000,00  zł dla każdego z przetargów. Wpłata wadium do 3 dni przed terminem otwarcia ofert na konto bankowe Spółdzielni: PKO BP 3 O. W-w 29 1020 5242 0000 2102 0018 0604 .
  • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać mailowo,  lub w siedzibie Spółdzielni,  w godz. 8 00 – 15 00 .
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.08.2021 o godzinie 14.00  i o 14.20 w siedzibie Spółdzielni, a ich rozpatrzenie w dniu 01.09.2021 o godzinie 14.00 .
  • Oferenci zostaną poinformowani   mailowo o wyniku przetargu .
  • Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia przetargu bez wyboru oferenta.


29.07.2021

« powrót archiwum aktualności

© 2010-2021 Wrocław SM Cegiełka       aktualności  |  mapa strony

Wykonanie: BESTGO.PL